16 Mart 2013 Cumartesi

YENİ BİR KİTAP: 1923'TE BULGARİSTAN MÜSLÜMANLARI -Toplumsal ve Siyasi Halleri-


Kitabın adı: 1923'TE BULGARİSTAN MÜSLÜMANLARI 
-Toplumsal ve Siyasi Halleri- 
Yazarı:        MEHMET BEHÇET PERİM
Yayına Hazırlayan: Basri Zilabid
Yayınevi:    BTG
Yayın Yeri: İSTANBUL
Yayın Yılı:  2013
Dili:            TÜRKÇE 
Sayfa:         40
Satış şekli: BASILI ve PDF
Fiyatı: 5,00 TL
İletişim: bulgaristanalperenleri@gmail.com
Not: Satışa sunulan kitaplar hem Türkiye hem de Bulgaristan'a ulaştırılmaktadır. Türkiye içi kargo ücreti alıcıya aittir. Bulgaristan için, kargo ücreti Sofya'dan alıcının adresine kadar olan mesafe için alıcıya ait olmaktadır. Sofya'dan elden de teslim alınabilir. 
Kitabın Önsüzünden: Bu kitapçığı Bulgaristan Müslümanlarının genel hayatından bahsetmek maksadıyla yazmadım. Genel yaşayışımızı bundan sonraki kitaplarımda, daha geniş arz edeceğim. Bu kitapçıkta her şeyden önce bilinmesi lazım gelen toplumsal ve siyasi durumumuzu anlatacağım ve sizi bu vaziyet karşısında milletimizin geleceği adına azıcık düşündüreceğim.
Genellikle kitaplar yalnız söylerler ve yalnız gösterirler. Dediklerini yapmak ve gösterdiklerine doğru koşmak, omuzlarında millet vazifesinin ağırlığını duyabilen bahtiyarlara ait bir niteliktir.

Mehmet Behçet
1 Nisan 1339 Tuna / Rahova 1 Nisan 1923 
Kitap'tan küçük bir pasaj:
Bulgaristan Müslümanları en büyük, en ebedi ve en dehşetli felâketi dilsizlik, dinsizlik ve mektepsizlik yüzünden görecektir. Her geçen gün bu dehşetli akıbeti bir derece daha yaklaştırmaktadır. Bulgarlar eskiden kalma bir siyasetle Türkleri Bulgarlaştırmak arzularını besledikleri için dillerine tarih ile hiçte münasebeti olmayan garip bir iddia dolamışlardır. Varna civarındaki Bulgarlarla Rodop ve Dospat havalisindeki Pomaklar aslen Bulgar imişler. Bayezid-i Veli zamanında (1481-1512) Varna ve civarındaki Bulgarlar Türklerin dinlerini kabul etmemişler fakat dillerini almışlar; Rodop ve Dospat havalisindeki Bulgarlar (?!) “yani şimdiki Pomaklar” da Türklerin dinlerini kabul etmişler ama ana dillerini bırakmamışlar imiş?!..
İÇİNDEKİLER 
Kitaplarımız neden Amerika’dan çıkıyor?
Önsöz
Bulgaristan’da toplumsal durumumuz
Bulgaristan’da siyasi durumumuz
Düşüncelerim
Bulgaristan’da nasıl konuştuğumuza dair bir piyes
Zavallı Hanımlarımız –piyes–

Hiç yorum yok: