10 Mayıs 2016 Salı

SESLENİŞ (Şiirler), Ali Mehmed Ahmetçik

SESLENİŞ (Şiirler), Hacı Hafız Ali Mehmed Ahmetçik
İstanbul 2016, BTG Yayınevi, 56 sayfa


Ali Mehmed Ahmetçik, 27 Mayıs 1930 yılında Razgrad ilinin en büyük köylerinden biri olan Karaağaç (Brestovene) köyünde doğdu. Bu şirin köy Deliorman’ın göbeğinde bütün görkem ve güzelliğiyle uzanmış durmaktadır. Burada Deliorman söz konusu olunca baştan sona bu meşhur yöreye has güzellikleri saymaya kalksak bitiremeyiz. Nitekim bu topraklarda yetişen, buraların suyunu içip havasını teneffüs eden, uçsuz bucaksız verimli ovalarını seyir ve temâşâ eden herkesin gönlünde bir başkadır Deliorman. Şu da bir gerçek ki, eski zamanlardan günümüze kadar Deliorman bölgesi bol bol hâfızların yetiştirildiği bir yöre olarak anılmaktadır. Esefle belirtelim ki, yakın tarihimizde başımıza ateş gibi düşen (sözüm ona) yarım asırlık baskı sistemi gelmeyip mukaddesatımız ve değerlerimize saldırılmasaydı bugün yine o eski heyecanla hafızlık çalışmaları, dua ve merasimleri devam ederdi muhakkak. Yine de Allah’tan umut kesilmez. Göl olan yerde su bitmez diyelim. Ayrıca bu bereketli yöre pehlivanlar yatağı olarak da ün kazanmıştır. Yeri gelmişken hemen belirtelim ki, başta pehlivanlar pehlivanı-kuvvet sembolü Koca Yusuf, Hergeleci İbrahim, Filiz Nurullah, Yörük Ali, Karaağaçlı Âdem pehlivan ve daha nice eli tutulmaz, bileği bükülmez yiğitler bu topraklarda yetişip dünyaya nam salmışlardır. Şair mısralarında ne hoş ifade etmiş:
Orta Asya’dan aldık fermanı
Balkanlara serdik harmanı
Dünyaya meydan okuyor
Deliorman’ın her pehlivanı
Velhasıl Kur’ân hafızları, meşhur pehlivanları, şair-yazarları, adı duyulmamış pek çok halk ozanları ve kahramanlarıyla, hele de misafirperver, çalışkan, eli nasırlı insanlarıyla adeta özdeşleşmiştir Deliorman. Yani diğer bir değişle umum olarak buraları eskilerden beri örf-adet, gelenek ve görenekleriyle Müslüman-Türklüğün yöresi olmuş ve öyle de devam etmektedir. Her halükârda bizim nâkıs lügatimiz Deliorman’ı tam manasıyla tasvir edebilmiş değil.
       İşte 23 Ağustos 2012 günü aramızdan ayrılan hafızlardan biri de bu mütevâzi şiir kitapçığını kendi gönül pınarından akıtarak satırlara döken Hacı Hâfız Ali Mehmet Ahmetçik hoca efendidir. İlk ve orta okul tahsilini doğup büyüdüğü Karaağaç köyünde tamamladı. Anne babasının tavsiyesi ve teşviki ile hafızlık yapmış ve mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberlemiştir Bu dönemde artık Bulgaristan’da iktidara komünistler gelmiş ve Şumnu’daki Medresetü’n-Nüvvab, bir din okulu olmaktan çıkarılarak “Nüvvab” Türk Azınlık Lisesi’ne dönüştürülmüştü.  Yine de Türklerin en prestijli okulu durumundaydı. İşte buraya kaydını yaptırmış ve her ne kadar eğitimini tamamlamayı cân-ı gönülden arzu ettiyse de, fakirlik, imkânsızlık ve maddî sıkıntılardan dolayı okuldan ayrılmak zorunda kalmıştır. 1951-1954 yılları arasında her genç gibi vatanî görev olan askerliğini yaptı. 1954-1960 yılları esnasında Ravno köyünde muallimlik görevinde bulundu. 1960-1976’ya kadar kendi köyünde kurulan kooperatifte muhasebeci, kantarcı ve işçi olarak çalıştı. 1976 yılından 2007 yılına dek 31 yıl Karaağaç köyü “Koca Câmî” imam-hatibi olarak görev yapmıştır. 1996 yılında mukaddes toprakları ziyaret ederek hac ibadetini de yerine getirmiştir.
Dört yıl önce aramızdan ayrılan muhterem hocamıza Allah’tan gani gani rahmet diler, bizlere bıraktığı bu Sesleniş’inden okuyanların istifade etmesini niyaz ederiz.
Çalışmak bizden başarı Allah’tandır.

Selime Veysal Hasanova


Hiç yorum yok: