13 Kasım 2014 Perşembe

İSLAM HUKUKU (BULGARCA), GILIB GILIBOV

İSLAM HUKUKU
ve 
İslam Tarihi ile Dogmalarına Özet Bir Bakış

Usul-i Fıkıh, İslamiyet ve Hilafet, Kur'an-ı Kerim, Aile Hukuku, Ahkam-ı Feraiz, Ahkamul-Evkaf, Usul-i Muhakeme-i Şer'iyye ve Mehakim-i Şeriyye

Muhami (Avukat): G. D. Gılıbof
Sofya Şark-ı Karib Darulfunun Muallimlerinden 
Dersaadet Bulgar Sefareti Sabık Baş Mütercimi

Prof. Dr. Yosif Fadenheht'in Muakkimesiyle 

Sofya 1924 
Baskı: Kooperativna peçatnitsa "Franklin", Sayfa 124

Hiç yorum yok: