26 Haziran 2012 Salı

BULGARİSTAN'DA NE KADAR OSMANLI VAKIF ESERİ VARDI!?

BALKANLARDAKİ TÜRK MİMARİ
ESERLERİNDEN ÖRNEKLER

Bulgaristan'da Osmanlı dönemine ait mimari eserler.
Not: Ne yazık ki bunların bir çoğu günümüzde mevcut değil.

Dini yapılar (Cami-Mescit, Tekke, Türbe) sayısı: 2557
Eğitim müesseseleri (Medrese, Mektep, Darul Kurra, Kütüphane): 419
Ticari müesseseler: 136
Askeri müesseseler: 6
Sosyal müesseseler (İmaret, Hamam, Saat Kulesi, Çeşme, Köprü, Hastahane, Saray):221
TOPLAM: 3 339 

Hiç yorum yok: