23 Nisan 2009 Perşembe

ТRUD GAZETESİ: PROF. NİKOLAY VASİLEV'İN "PANİSLAMİZMİN BOYUTLARI" MAKALESİNE BAŞMÜFTÜLÜKTEN YANIT GELDİ

BULGARİSTAN BAŞMÜFTÜLÜĞÜ GENEL SEKRETERİ HÜSEYİN HAFIZOV'UN 23 NİSAN 2009 (PERŞEMBE) TARİHİNDE BULGARİSTAN'IN 1. NUMARALI GAZETESİ TRUD'TA ÇIKAN TAM SAYFA YAZISINI OKURLARIMIZA SUNUYORUZ: PANİSLAMİZİM'DEN PANİDİOTİZME. Prof. Nikolay Vasilev'in Trud Gazetesi için yazdığı "Panislamizmin Boyutları" makalesinde
"Kuran-ı Kerim, terörizmi, fundamentalizmi ve şiddeti dışlamıyor, hadi bunu biraz yumuşatalım - kesin bir dille bunları lanetlemiyor. Otantik (gerçek) İslam, Muhammed'in yazılı mesajlarındaki şekliyle doğası itibarıyle radikaldir." diye yazdı.
Makale yazarının "Kur'an, iyi niyetli olarak uygulanması halinde müslümandan gayri müslimle karşılaştığında yataganı çıkarıp başını almasını emrediyor" tezini öne sürmesi, gazetemiz sayfalarında ciddi polemiğe sebebiyet verdi. Bugün Başmüftülüğün görüşünü yayınlıyoruz.

"Şüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden (her bir grubun kendi şeriatında) “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükâfat vardır; onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır” (diye hükmedilmiştir)." Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi ayet 62.
Sorumlu ve bilinçli bir şekilde İslam dini ile ilgili işlerden ve müslüman cemaatin kendisinden sorumlu Bulgaristan Cumhuriyeti Müslüman Cemaatinin Başmüftülük kurumu olarak şunu ifade ediyoruz ki, şeriatı bir hukuk normu ve kamu otoritesi olarak zorla yürürlüğe koymak için ülke topraklarından bir kısmını başka bir ülke lehine ilhak edilmesi veya tamamıyle ele geçirilmesi gibi herhangi bir amacımız yoktur.
Dini veya dindışı hertürlü aşırılığa, terörizme karşı olduğumuzu kesin bir şekilde beyan ediyoruz, farklı dine mensup insanlar arasında diyalog, tolerans ve barış için can atıyoruz.
Bu beyanımıza rağmen, bize inanmayacağınızı biliyorum, dinimize ve müntesiplerine karşı güvensiz davranmaya devam edeceksiniz ancak ben bunu sizin dikkatinize sunmakla yükümlüyüm. Belki bizim sıradan müslümanlar olarak ta suçumuz var. Nasıl Bulgar toplumunun güvenini kazanmayı başaramadık? Nasıl ve ne ile sizi bu derece korkutabildik ki, bazı partilerin ana varlık nedeni bu korkuyu kullanmaları ve canlı tutmaları olmuştur. Vatanımıza ve onun yurtdaşlarına nasıl zarar veriyoruz ki, bizi gerçek dışı, ispatlanmamış ve uydurulmuş günahlar ve suçlarla itham ediyorsunuz ve bu kadar istenilmeyen olabiliyoruz. Her gün, bir röportajda, makalede veya yorumda, internet forumlarında bile gazeteci, siyasetçi veya vatandaşlar bize bu ülkenin büyük musibeti olduğumuzu epmoze ediyorlar.
Geriye doğru geçmiş yıllara bakıyorum ve ne ile bu düşüncelere sebebiyet verdiğimizi göremiyorum. İslamla gelenek düzeyinde tanıştığım o günleri şimdi nostaljik olarak hatırlıyorum, meşhur bir köy hocasında ilk Kur'an derslerimi, Şumnu Nüvvab İmam Hatip Lisesinde geçen 3 yılımı, beni okutan ve eğiten birçok din dersi öğretmenimi, yuriçinden ve yurtdışından vaizleri ve hoşgörüsüzlük, şiddet ve gayrimüslimlere karşı nefrete dair bir ipucu bile bulamıyorum. Yüzlerce dini toplantıya, seminere, ilmi konferanslara ve birsürü forumlara katıldım ancak hiç birisinde samimi müslüman olarak Prof. Nikolay Vasilev'in ifadesiyle (Trud Gaz. 2 Nisan 2009) nihai hedef - "bütün yeryüzüne sınırsız panislamist bir saldırı, İslam dışı bütün din ve siyasi ideolojileri püskürtmek ve yok etmeğe" doğru çalışmam gerektiği hakkında bir empozeye maruz kalmadım. Nasıl olmuş da bunu bana söylemeyi unutmuşlar. Sıradan vaizler ve imamlarla karşılaşmalarım olduğu gibi birçok İslam ülkesinden makam mevki sahibi şeyhler, alimler, din için çalışanlar ve siyasilerlerle de karşılaşmalarım oldu. Başmüftülükteki resmi makamım sebebiyle epeyce faydalı olabileceğim halde neden bunlardan birisi bir kez dahi olsun kafirlere karşı küresel komplo için beni davet etmedi ve bana görev vermedi. Diyelim ki, benim hocalarım veya meşhur şeyhler işlerini düzgün yapmamışlar, diğer müslümanlar, benim Bulgaristanlı din kardeşelerim böyle mukaddes ve önemli bir amacımızın olduğunu kulağıma fısıldayamazlar mıydı? (Devam edecek)

Тях поне смятам за по-учени и ерудирани, тъй като са завършили в Саудитска Арабия, Йордания, Турция, ВИИ - България, някои са специализирали и в западноевропейски университети. Оказва се, че всички са заговорничели зад гърба ми и ще си спретнат тайно една Ислямска република България, а мен ще ме оставят без ръководен пост. Брей-брей... По джамиите и другите ни общи сбирки привидно се говори и обсъжда съвършенството на Създателя, как да изпълняваме по-стриктно петкратната молитва, че трябва да поддържаме идеална чистота, учат ни да бъдем лоялни и скромни граждани на родината си, че моралът и поведението на мюсюлманина трябва да бъдат безупречни към всички хора и живи твари, че най-съвършената форма да се доближиш до Всевишния Аллах е да радваш другите и да правиш добрини, че не трябва да бъдем алчни, завистливи или сладострастни и т. н., а те в действителност се готвели за люти сражения и джихад. Интересното е, че тези приемливи форми на “умерения” ислям се проповядват и от Главно мюфтийство и са залегнали в програмата за провеждане на стотиците летни и целогодишни курсове по Коран, където хиляди мюсюлманчета се учат на основи на вярата, молитви, морално-етични норми и не ги обучаваме на издръжливост под вода, оцеляване в партизански бой или как да управляват панислямска държава. Аман Аллахъм, аман!

Ще кажете “А, не, не е възможно да няма някакви наченки на ислямски тероризъм, та нали само за това се говори напоследък?” Често брадата на мюсюлманин или забрадката на мюсюлманка се приемат и използват като повод за безпокойство или наченки на опасни тенденции, но нека не забравяме, че те са присъщи и на дълбоко вярващия и следващ каноните християнин - монах или монахиня. Не са чисто ислямски патент, а начин на живот, който води своето начало от древни времена и се свързват със сакралния бит на старозаветните пророци.

В манията си все пак да открия нещо нередно, продължих с изследването на обществото, на нагласите и тенденциите в него. Трябва да има нещо “пан”, иначе няма да се влага толкова държавен, медиен и емоционален ресурс.

И осъзнах, че в действителност има тероризъм, но той не е ислямски. Съществува политически, икономически, автомобилен, мафиотски, криминален, морален, здравен, социален, административен, училищен, хранителен тероризъм, който се проявява ежедневно към всички граждани без разлика на пол, религия, етнос или социален статус. Подложени сме на терор, но той няма връзка с исляма. И разбирам, че дълбоко манипулираното ни общество се хваща на въдицата и вместо да обсъжда и решава реални проблеми, се захваща с въображаеми врагове. Именно в главите ни се създава една нова държава и тя е продукт на

погрешни

възприятия,

страх и невежество - нарича се панидиотизъм. Основали сме си я не на шериатски, а на шарлатански принцип. Подчинена на предразсъдъци, незнание, антагонизъм и липса на любов към ближния. Държава, появила се в нашите души, която е разрушителна и не предлага нищо градивно. Религиите имат своето място и значение в нашето съвремие и тепърва ще бъдем свидетели на техния възход. Дали проф. Василев ще ме заклейми като вероотстъпник на ислямския екстремизъм, като заяви, че не познавам добре “радикалната по своята природа религия”, или ще каже, че съм лицемер, който се опитва да изчисти авторитета на исляма.

Уважаеми читатели, скъпи съграждани, изглежда не е достатъчно да си чел, писал и преподавал 20-30 години. Не е достатъчно да наблюдаваш, а е необходимо да живееш като мюсюлманин или заедно с мюсюлманин, за да разбереш в действителност как стоят нещата в тази общност. Инак рискуваш да попаднеш в излишен патос и словесна еквилибристика. Направих опит да мотивирам причините за страха, но се опитвам да открия поне един сериозен факт, с който да си обясня омразата към исляма, и мюсюлманите в България. Не намирам обяснение.

Ние мюсюлманите обаче няма да се уморим да повтаряме, че ислямът е мир и цели духовно и материално извисяване на всички хора по света. С чистотата на своя живот и пословичното трудолюбие даваме своя принос за развитието на страната.

Какъв е изходът? С присъщите за смирените християни и мюсюлмани скромност и търпение трябва да изчакаме молбата и призива на нашите политици, които ще признаят, че не те, а ние религиозните дейци предлагаме алтернативни методи, подходи и решения за промяната на манталитета, мисленето и начина на живот на подрастващото поколение. Духовната атрофия, разюздания хедонизъм, агресията, културната инфантилност и социалната апатия, обхванала обществото ни, ще се задълбочават и тепърва ще бъдат основна грижа и непреодолим проблем за държавниците ни. Както винаги те ще абдикират и тогава на ход са духовните водачи на нацията. Ерудираните и достолепни християнски духовници ще имат възможността да възродят силния и несломим български дух. Днес опитите и желанието им да помогнат срещат силен отпор, но тепърва ще заемат полагащото им се място, което все още се оспорва.

А ние мюсюлманските духовници отдавна го правим, въпреки незаслужените и несправедливи съмнения и нападки по отношение на нашата дейност. Така заедно евреи, християни, мюсюлмани и самоопределящите се като атеисти ще изградим една модерна, демократична и благоденстваща България!

Хюсеин ХАФЪЗОВ

Авторът е главен секретар на Главното мюфтийство в България

1 yorum:

gotin_stefan dedi ki...

lucifer govori