3 Şubat 2017 Cuma

Galata Arap Camii İmamı'nın Mezar Taşı

Muhakkak ölüm bir şerbettir, herkes ondan içecektir.
Ve kefen bir giysidir, herkes onu giyecektir
Ve tabut bir binittir, herkes ona binecektir
Ve mezar bir kapıdır, herkes oraya girecektir...

İnnel mevte şarabün küllün nasi şaribün

ve’l kefenü siyâbün küllün nâsi labisun
ve’l cenâzeti merkebün küllün nâsi râkibün
ve’l kabri bâbün küllün nâsi dahilün

Galata da, Arab Camii Şerifi İmamı

Çankırılı Seyyid, Hafız Mehmed Emin Efendi
Sene: 1291 H. 1874 M.

Foto ve okuma: Nidayi Sevim 

Hiç yorum yok: