6 Ocak 2015 Salı

MAKALELER ARASINDA BULGARİSTAN


Makale Adı: Bulgaristandaki Türkçe Yayınlar
Yazar Adı: Ergin, Muharrem
Yayın Adı : Türk Kültürü Cilt.3 , Sayı.28 Sayfa.279 - 280 ss.
Yayın Tarihi : 1965


Makale Adı: Bulgaristan'da Türkler ve Türk Eserleri
Yazar Adı: Deliorman, M. Necmettin
Yayın Adı : Türk Dünyası Sayı.3 Sayfa.14 - 17 ss.
Yayın Tarihi : 1966

Makale Adı: Yakın Yıllarda Bulgaristan Türk Gençleri ve Çeşitli Yönleriyle Mustafa Şerif Alyanak
Yazar Adı: Aytuna, Vidinli Hasip
Yayın Adı : Türk Dünyası Sayı.4 Sayfa.27 - 35 ss.
Yayın Tarihi : 1967

Makale Adı: Bulgaristan Türklerinin Göçü Hakkında
Yazar Adı: Cebeci, Ahmet
Yayın Adı : Kalkınan Köylü Cilt.3 , Sayı.45 Sayfa.13-14 - 29 ss.
Yayın Tarihi : 1968

Makale Adı: Bulgaristan'da Son Gelişmeler ve Türklere Karşı Uygulanan Politika
Yazar Adı: Cebeci, Ahmet
Sorumlular: --
Yayın Adı : Türk Kültürü Cilt.8 , Sayı.89 Sayfa.46 - 49 ss.
Yayın Tarihi : 1970

Makale Adı: Bulgaristan'da İslâm Dinine Yapılan Baskı
Yazar Adı: Cebeci, Ahmet
Sorumlular: --
Yayın Adı : Türk Kültürü Cilt.8 , Sayı.87 Sayfa.41 - 43 ss.
Yayın Tarihi : 1970

Makale Adı: Bulgaristan'da Öldürülen Türk Şairi Recep Küpçü
Yazar Adı: Cebeci, Ahmet
Sorumlular: --
Yayın Adı : Türk Kültürü Cilt.15 , Sayı.176 Sayfa.21 - 32 ss.
Yayın Tarihi : 1977

Makale Adı: Bulgaristan'da Eski Osmanlı Mimarisinin Bir Yapıtı Kalugerevo Nova Zagora'daki Kıdemli Baba Sultan Bektaşi Tekkesi
Yazar Adı: Kiel, M.
Sorumlular: --
Yayın Adı : Belleten Cilt.35 , Sayı.137 Sayfa.45 - 60 ss.
Yayın Tarihi : 1971

Makale Adı: Bulgaristan'da Yok Olmak Üzere Olan Bir Osmanlı Eseri: Eski Zağra'da Hamza Bey Camii.
Yazar Adı: Bilecik, Gülberk
Sorumlular: --
Yayın Adı : Akademik Araştırmalar Dergisi Cilt.7 , Sayı.27 Sayfa.71 - 79 ss.
Yayın Tarihi : 2005

Makale Adı: Bulgaristan'da Türk Muallimler Birliğinin Kuruluşunun 100. Yıldönümü ve Çalışmaları.
Yazar Adı: Memişoğlu, Hüseyin
Sorumlular: --
Yayın Adı : Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Sayı.162 Sayfa.89 - 116.7 ss.
Yayın Tarihi : 2006

Makale Adı: Bulgaristan Türkleri''nin Anavatana Göç Hareketi (1950-1951).
Yazar Adı: Çolak, Filiz
Sorumlular: --
Yayın Adı : Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Sayı.145 Sayfa.113 - 132.6 ss.
Yayın Tarihi : 2003

Makale Adı: Ali Fethi (Okyar) Bey'in Bulgaristan Sefirliği Dönemindeki Faaliyetleri (Ekim 1913-Aralık 1917).
Yazar Adı: Sancaktar, Fatih Mehmet
Sorumlular: --
Yayın Adı : Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt.27 , Sayı.81 Sayfa.577 - 602 ss.
Yayın Tarihi : 2011

Makale Adı: Bulgaristan'daki Osmanlı Yazılı Kültürünü İnceleyen Bulgar Tarihyazımı.
Yazar Adı: Civan, Ahmet Celil
Yayın Adı : Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Cilt.8 , Sayı.15 Sayfa.263 - 280 ss.

Makale Adı: Bulgaristan'da Osmanlı Mimari Hatıralarında Bir Gezinti.
Yazar Adı: Eyice, Semavi
Sorumlular: --
Yayın Adı : Kültür Sayı.14/Özel sayı: Rumeli Sayfa.44 - 53 ss.

Makale Adı: Bulgaristan'da Osmanlı Maddi Kültür Mirasının Tasfiyesi (1878-1908).
Yazar Adı: Koyuncu, Aşkın
Sorumlular: --
Yayın Adı : OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi) Sayı.20 Sayfa.196 - 243 ss.

Makale Adı: Bulgaristan''da Bir Alperen ve Tekkesi: Demir Baba.
Yazar Adı: Bahtiyar, Niyazi Hüseyin
Sorumlular: --
Yayın Adı : Tarih ve Toplum Cilt.38 , Sayı.226 Sayfa.214 - 216 ss.
Yayın Tarihi : 2002

Makale Adı: Bulgaristan''da Kent Yönetim Bölümü Merkezi Rusçuk.
Yazar Adı: Bahtiyar, Niyazi Hüseyin
Sorumlular: --
Yayın Adı : Tarih ve Toplum Cilt.34 , Sayı.200 Sayfa.93 - 95 ss.
Yayın Tarihi : 2000

Makale Adı: Bulgaristan Çiftçi İttihadı Kongresi ve Müslüman Türk Azınlık; Bulgaristan Müslüman Çiftçi Kongresi (1922).
Yazar Adı: Karakışla, Yavuz Selim
Sorumlular: --
Yayın Adı : Tarih ve Toplum Cilt.36 , Sayı.216 Sayfa.357 - 361 ss.
Yayın Tarihi : 2001

Makale Adı: Bulgaristan'da Osmanlı Kütüphaneleri
Yazar Adı: Turan, Ömer
Yayın Adı : Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi Sayı.10 Sayfa.283 - 292 ss.
Yayın Tarihi : 2000

Makale Adı: Belgelere Göre 1812-1813 Yıllarında Osmanlı Yönetiminde Bulgaristan.
Yazar Adı: Mattei, Jean Louis
Sorumlular: --
Yayın Adı : Mülkiye Cilt.24 , Sayı.220 Sayfa.197 - 210 ss.
Yayın Adı Geçmişi: Mülkiyeliler Birliği Dergisi
Yayın Tarihi : 2000

Makale Adı: Bulgaristan''da Prenslik Döneminde Türklerin Sosyal ve Siyasal Kurumlaşma Çalışmaları.
Yazar Adı: Turan, Ömer
Yayın Adı : Belleten Cilt.64 , Sayı.239 Sayfa.89 - 100 ss.
Yayın Tarihi : 2000

Makale Adı: Bulgaristan''a Okka ile Satılan Osmanlı Evrakının Devlet Arşivimize Geri Getirilmesi.
Yazar Adı: Binark, İsmet
Yayın Adı : Yeni Türkiye Cilt.6 , Sayı.31 Sayfa.536 - 548 ss.
Yayın Tarihi : 2000


Hiç yorum yok: