20 Haziran 2013 Perşembe

BALKANLARDA OSMANLI VAKIFLARI VE ESERLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUM KİTABI

400 sayfa, büyük boy, şamua kağıt
Fiyatı: 40,00 TL
iletişim: bulgaristanalperenleri@gmail.com
Dr. Halit EREN: “Batı Trakya’da Türk Vakıfları: Tarihi Süreç ve Mevcut Durum”
Prof. Dr. Heath W. LOWRY: “Madalyonun Diğer Yüzü, Yunanistan’da Osmanlı Camileri veTürbeleri: Yıkılan, İhmal Edilen, Dönüştürülen, Yeniden Dönüştürülen ve Restore Edilen”
Pandeli Laki VİNGAS: “Osmanlıdan Günümüze Cemaat Vakıfları: Cemaatlerin Yeni Yönetim Anlayışında Vakıfların Rolü ve Geleceği”
Dr. Behija ZLATAR: XV. ve XVI. yüzyıl Saraybosna Vakıfları
Dino MUJADŽEVİĆ: General Outline of History of Evkaf Institution in Bosnia-Herzegovina
Doç. Dr. Hatice ORUÇ: Saraybosna Vakıfları (16. yüzyıl sonları-19.yüzyıl ilk yarısı)
Andràs RIEDLMAYER: “1900’lerin Balkan Savaşında Osmanlı Dönemi İslami Vakıfları”
Prof. Dr. Machiel KİEL: Ottoman Pious Foundations in Western Bulgaria (Berkofça, Cum‘a-i Bâlâ, Dupnica)
Prof. Dr. Hakkı ACUN: Makedonya-Üsküp Fatih Sultan Mehmet (Taş) Köprüsü ve Namazgâhı
Prof. Dr. Géza DÁVİD: Osmanlı Macaristanı’nda Bazı Vakıflar
Av. Kezban HATEMİ: Yunanistan ve Türkiye’de Azınlık Vakıfları
Doç. Dr. Mehmet Z. İBRAHİMGİL: Makedonya’da Gazi Mustafa Paşa’nın Vakıf Malları
Grigor BOYKOV: The Waqf and The Complex of Şihabeddin Paşa in Filibe
Athina Christina LOUPOU: The Protection and Enhancement of Ottoman Heritage at Mytilene/Lesvos
Eleni I. KANETAKI: The Creation of Historical Cultural Heritage in Greece During The Ottoman Period
Gjejlane HOXHA: Legal Protection of Cultural Heritage in Kosova. Past, Present and Future
Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN: 3647 Sayılı ve 2008 (3647/2008) Tarihli Yunanistan Vakıflar Yasası ve Uygulamaları
Harun KARĆİĆ: International Regulation of Waqf Property in the Western Balkans
Prof. Dr. HASAN DZILO: Yasal Çerçeve ve Gerçekler Arasındaki Boşluğun İçinde Makedonya’da Vakıflar
Dr. Ayşegül KILIÇ: Guzât Vakıflarına Bir Örnek: Gümülcine’de Gazi Evrenos Bey Vakfı
Yrd. Doç. Dr. Rahman ADEMİ: Karadağ Vakıfları:Hukuksal Perpektif
Rame MANAJ-Refike SÜLÇEVSİ: Kosova Devlet Arşivinde Var Olan Vakfiyeler
Doç. Dr. Orlin SABEV (Orhan SALİH): Bulgaristan’da Osmanlı Vakıf Kütüphanelerinden Bir Örnek: Sofya Müftüsü Ebubekir Efendi Kütüphanesi (1777)
Adnan TORUN: “Osmanlı Dönemi Vakıf Araştırmalarinda Kuyud-ı Kadime Arşivi’nin Rolü ve Önemi”
Cuma ATABAY: Balkan Ülkeleri Vakıfları (Bosna Örneği)
Dr. Önder BAYIR: Arşiv Belgelerine Göre Balkanlardaki Osmanlı Vakıfları
Vladimir BOŽINOVIĆ, Viktor POPOVIĆ: Analysis of Documentation About Ottoman Heritage in Belgrade Via Digital Reconstruction of Sokollu Mehmed Pasha Caravanserai.
Prof. Ali PAJAZITI, Prof. Musa MUSAI: Socio-Cultural Impacts of Ottoman Foundations’ Spirit in Contemporary Balkans: Macedonian Context
Prof. Dr. Numan ARUÇ: İlim, Bilim ve Öğretim Vakfı: İsabey Medresesi
Prof. Dr. Cazim HADZİMEJLİS: Bosna- Hersek’teki Kültür, Bilim ve Eğitim Üzerindeki Osmanlı Etkisi: Mevcut Durum
Dr. Aladin HUSİĆ: The Role of Waqf in The Development of Kasaba Visoko in Bosnia
KAPANIŞ OTURUMU:
DEĞERLENDİRME (11 Mayıs 2012 Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı/Edirne)
Oturum Başkanı:Davut Gazi BENLİ
Değerlendirme Toplantısına Katılanlar:
Prof. Dr. Andras RIEDLMAYER
Prof. Dr. Hakkı ACUN
Doç. Dr. Mehmet Zeki İBRAHİMGİL
Dr. Behija ZLATAR

Hiç yorum yok: