5 Nisan 2013 Cuma

KÖSTENDİLLİ SÜLEYMAN ŞEYHİ EFENDİ'NİN BAZI ESERLERİ

Kitabın adı: LEMEAT-I NAKŞİBEND (İnceleme ve Metin)
Yüksek Lisans Tezi: Engin BEDİR
Günümüz Türkçesiyle eserin adı: Nakşibendiyye Tarikatının Parıltıları

Kitabın adı: MİR'ÂTİ'L-MUVAHHİDİN
Yüksek Lisans Tezi: Mustafa EJDER
Günümüz Türkçesiyle eserin adı: Muvahhitlerin Aynası
Kitabın adı: KÛTU'L-UŞŞAK VE HULÂSATÜ'L-ESRAR
Yüksek Lisans Tezi: Kâzım AYDEMİR
Günümüz Türkçesiyle eserin adı: Aşıkların Azığı ve Sırların Özeti
(İki eser bir çalışmada incelenmiştir)

Kitabın adı: MEKTÛBÂT-I ERBAÎN, TERKİBÂT-I ERBAÎN VE TE'VÎLAT-I ERBAÎN
Yüksek Lisans Tezi: Hadicet Ül Kübra ÖKSÜZ
Günümüz Türkçesiyle eserin adı: Kırk Mektup
(Üç eser bir çalışmada incelenmiştir)

Kitabın adı: NİKÂTÜ'L-HİKEM
Yüksek Lisans Tezi: Gönül DOĞAN
Günümüz Türkçesiyle eserin adı: Hikmetlerden Nükteler

Hiç yorum yok: