18 Şubat 2013 Pazartesi

ARAPÇA BULGARİSTAN'DA TÜRK VARLIĞI ARAŞTIRMALARI

DİRASAT HAVLE'L-KİYANİ'T-TÜRKİ Fİ BULGARİYA
TTK 1987 Yayını
El-Muhteviyat
eş-Şa'bul-Bulgari ve'l-Lügatü'Türkiyye: lil-Üstaz ed-Doktor Hasan Eren
Kadıyyetü'l-Ekalliyyetü't-Türkiyye fi Bulgariya mine'n-Nahıyetil-Hukukiyye ed-Düveliyye:
lil-Üstaz ed-Doktor Hamza Eroğlu
Etraku Bulgariya ve Mevdu'ul-Hicra: lis-Seyyid Bilal N. Şimşir
İskanu'l-Etrak fi'l-Balkan ve netaicihi: lil-Üstaz ed-Doktor Yaşar Yücel

Not: Bulgar devleti Türklerin isimlerini zorla değiştirdiği 1984-1985 döneminde Arap dünyasına "Bulgaristan'da Bulgar Müslümanları vardır ve ibadetlerinde özgürdür" propagandası yapıyordu. Buna karşılık Türk hükümeti de Türk Tarih Kurumu vasıtasıyla bir takım yayınlar yaptı. İşte 4 makaleden oluşan bu kitap ta o dönemde basıldı.  Kitabın üzerinde (1) yazıyor. Bu okuyucuda kitabın ikinci kısmının da var olduğu veya olabileceği fikrini doğuruyor ancak bildiğimiz kadarıyla böyle ikinci bir kısım basılmamıştır. BTG 

Hiç yorum yok: